ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು – ನವೆಂಬರ್ 2017

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ–> ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು – ನವೆಂಬರ್ 2017

10 Responses to “ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು – ನವೆಂಬರ್ 2017”

 1. Vinayak says:

  Sir please upload the December2017 and January (2018) monthly current affairs …

  Ur wrk s very useful n d rural and urban areas students, thank u so much honest karunaduexam team…

 2. Mubarak says:

  Comment

 3. Lokesh M says:

  Comment

 4. Sharanayya says:

  Good work sir

 5. VASANTHA KUMAR N says:

  sir please upload the dec-2017 and jan ,feb 2018 g k sir its very useful all competative examination thanks for ur kindly concern for all competative student realy i hats up to u

 6. I am studying kas plz request me

  Requested sir
  I am karunadu student
  Plz
  Karunadu data com
  I hope
  Kas study

 7. I am submit karunadu adio

 8. Anilkumar says:

  Plz any one add this number 9620407067 in KAS or any o other compitative groups finally the spardha spoorthi good job

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.