ಡೌನ್ ಲೋಡ್

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ  ಕ್ವಿಜ್ 2017:

>>ಜನವರಿ, 2017

>>ಫೆಬ್ರವರಿ,2017

>>ಮಾರ್ಚ್ 2017

>> ಏಪ್ರಿಲ್ 2017

>> ಜೂನ್ 2017

>> ಜುಲೈ,2017

>> ಆಗಸ್ಟ್,2017

>>ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್,2017

>>ಅಕ್ಟೋಬರ್,2017

>>ಡಿಸೆಂಬರ್, 2017

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು 2017

>> ನವೆಂಬರ್ 2017

>> ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು – ಜೂನ್ 2016 to ಜೂನ್ 2017

>> ಜೂನ್ 2017

>> ಮೇ 2017

>> ಏಪ್ರಿಲ್ , 2017

>> ಮಾರ್ಚ್, 2017

>>ಜನವರಿ, 2017

ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ-ಡೌನ್ ಲೋಡ್

ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ (CDPO) ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್

ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ (CDPO)ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಡೌನ್ ಲೋಡ್

2017

ರಾಜ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕ್ವಿಜ್ 2016

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಡೌನ್ ಲೋಡ್2016

ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಡೌನ್ ಲೋಡ್          2016                 

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು2016

ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕ್ವಿಜ್ 2016

2016

 

2014

 

2013

 

Comments are closed.