ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ Prelims-2016 ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ Prelims-2016 ಫಲಿತಾಂಶ  ಪ್ರಕಟ Congratulations to all successful aspirants!  ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್...

ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ (UPSC) ನಡೆಸಿದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೇಪರ್-1 ರ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ-Paper version D-ಡೌನ್ ಲೋಡ್

To ಡೌನ್ ಲೋಡ್ Click–> IAS solved Paper I_VD

ದಿನಾಂಕ 7-08-2016 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ (UPSC) ನಡೆಸಿದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೇಪರ್-1 ರ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ-Paper version D

ದಿನಾಂಕ 7-08-2016 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ (UPSC) ನಡೆಸಿದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೇಪರ್-1 ರ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ- Please

ಐ.ಎ.ಎಸ್. 2013 ಪತ್ರಿಕೆ I

ಐ.ಎ.ಎಸ್. 2013 ಪತ್ರಿಕೆ I

CSAT II

csat 2013 II