Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ-Antonyms and Synonyms examples

ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನ ವ್ಯಾಕರಣದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಶುದ್ದವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಗಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಯುವುದು...

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ ಪತ್ರಿಕೆ...

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ – ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ 1-5

ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು...

Download Antonyms-ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ- ವಿರುದ್ಧ ಪದ 1 to 5

ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು...

Download Synonyms- ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವ್ಯಾಕರಣ-ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ- 1 to 5

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ಮುಂಬರುವ ಪಿ.ಡಿ.ಓ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಕಾರಣ ಕರುನಾಡುಎಗ್ಸಾಂ ತಂಡ...