ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು- ಮಾರ್ಚ್, 2017

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ–> ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು- ಮಾರ್ಚ್,...

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕ್ವಿಜ್- ಫೆಬ್ರವರಿ,2017

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು-ಫೆಬ್ರವರಿ 2017 ರ ಮಾಸಿಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಚಲಿತ...

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕ್ವಿಜ್ -ಜನವರಿ, 2017

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ–> ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ  ಕ್ವಿಜ್ -ಜನವರಿ,...

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು- ಜನವರಿ, 2017

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ–> ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು- ಜನವರಿ,...

ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಫ್.ಡಿ.ಎ/ಎಸ್.ಡಿ.ಎ 3 Feb 2017 ರಂದು ನಡೆದ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆ Solved Paper

ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಫ್.ಡಿ.ಎ/ಎಸ್.ಡಿ.ಎ  3 Feb 2017 ರಂದು ನಡೆದ  ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ  ಲಭ್ಯವಿದ್ದು. ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ,  ಉತ್ತರ...

ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಫ್.ಡಿ.ಎ/ಎಸ್.ಡಿ.ಎ 2 Feb 2017 ರಂದು ನಡೆದ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆ Solved Paper

ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಫ್.ಡಿ.ಎ/ಎಸ್.ಡಿ.ಎ  2 Feb 2017 ರಂದು ನಡೆದ  ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ  ಲಭ್ಯವಿದ್ದು. ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ,  ಉತ್ತರ...

ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಫ್.ಡಿ.ಎ/ಎಸ್.ಡಿ.ಎ 1 Feb 2017 ರಂದು ನಡೆದ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆ Solved Paper

ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಫ್.ಡಿ.ಎ/ಎಸ್.ಡಿ.ಎ  1 Feb 2017 ರಂದು ನಡೆದ  ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ  ಲಭ್ಯವಿದ್ದು.   ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ...

ಗ್ರಾ-ಪಂ-ಅ-ಅಧಿಕಾರಿ-ಮತ್ತು-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-ಗ್ರೇಡ್-1-ಕ್ವಿಜ್-Magazine

ಆತ್ಮೀಯ ಪಿಡಿಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-1 ಹುದ್ದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳೇ, ಕರುನಾಡುಎಗ್ಸಾಂ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಡಿಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆ...

ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-22 Jan 2017-Solved Paper

ದಿನಾಂಕ 22-01-2017 ರಂದು ನಡೆದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2  ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉತ್ತರ...

ರಾಜ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಕ್ವಿಜ್- 1 to 25

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್, ಪಿಎಸ್ಐ, ಪಿಡಿಓ, ಎಫ್ ಡಿ ಎ, ಎಸ್ ಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ...

« Older Entries