ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಉಚಿತ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ದಿನಾಂಕ 22/01/2017 ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ರಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಉಚಿತ...

ಪಿಡಿಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ ಡೌನ್ ಲೋಡ್

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ದಿನಾಂಕ 29-01-2017 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಿಡಿಓ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುದ್ದೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ...

ಪಿಡಿಓ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ  ‘ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆ’

ಪಿಡಿಓ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ  ಹೇಗೋ,  ಏನೊ ಎಂಬ ಆತಂಕ, ಗೊಂದಲ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭಯ,  ಗೊಂದಲ...

ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ದಿನಾಂಕ 09/01/2017, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2ರ ಯೋಜನೆಗಳ...

PDO/SDA/FDA/KAS ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೇಜ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ -2017

ಫೇಸ್’ಬುಕ್’ನಲ್ಲಿ 1,75, 000 ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಗ್ರೂಪ್’ನಲ್ಲಿ (Ashok Gc ಅವರಿಂದ ಸಂಚಾಲಿತ) ಬರುವ ದೈನಂದಿನ...

ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗರೇ, ದಿನಾಂಕ 03/01/2017, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2ರ ಉಚಿತ...

ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2

ಆತ್ಮೀ ಓದುಗರೇ, ದಿನಾಂಕ 30/12/2016, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2ರ ಉಚಿತ...

ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಉಚಿತ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ

ಆತ್ಮೀ ಓದುಗರೇ, ದಿನಾಂಕ 25/12/2016, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-1ರ ಉಚಿತ...

ಉಚಿತ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ

ದಿನಾಂಕ 13/12/2016 ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಉಚಿತ ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಣುಕು...

FDA / SDA ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (KFCSC), ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ (KFCSC) -2016

FDA/SDA ಅಧಿಸೂಚನೆ Karnataka Public Service...

« Older Entries