ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು -ಜನವರಿ,13,2018

ಕಾಗದ ಮುಕ್ತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಇ-ಸಂಸದ್ ಮತ್ತು ಇ-ವಿಧಾನ್ ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ರಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು...

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಚೇತಕರ ಸಮಾವೇಶ (Whip Conference)

18ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಚೇತಕರ ಸಮಾವೇಶ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 19 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು...

ಡ್ರೋಣ್ ಕ್ಯಾಮೆರ ಬಳಸಲು ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಧಾರ

ವಿವಿಧ ರೈಲ್ವೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಯೋಜನೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ...

« Older Entries