Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ವಿಜ್ 18

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ವಿಜ್ 18

Question 1

1. ಅನಲೆಟಿಕಲ್ ಯಂತ್ರ_______________________ ರಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸ ಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

A
ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್
B
ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬಾಬ್ಬೇಜ್
C
ಜಾನ್ ನೇಪಿಯರ್
D
ಜಾರ್ಜ್ ಬೂಲೇ
Question 1 Explanation: 
ಜಾನ್ ವಾನ್ ನ್ಯೂಮನ್
Question 2

2. ಓ.ಎಮ್. ಆರ್ (OMR) ದ ವಿಸ್ತರಣಾ ರೂಪ

A
Optical Main Reader
B
Official Mark Reader
C
Optical Mark Reader
D
Optical Meta Reader
Question 2 Explanation: 
Optical Mark Reader
Question 3

3. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಸಾಧನವಲ್ಲ?

A
ಮುದ್ರಕ ಸಾಧನ (Printer)
B
ಮೌಸ್ (Mouse)
C
ಟ್ರಾಕ್ ಬಾಲ್ (Track Ball)
D
ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ
Question 3 Explanation: 
ಮುದ್ರಕ ಸಾಧನ (Printer)
Question 4

4. ಪ್ರದರ್ಶಕ (Monitor) ಇದು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ?

A
ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಾಧನ (Processing Device)
B
ಸ್ವೀಕಾರ ಸಾಧನ (Input Device)
C
ನಿರ್ಗತ ಸಾಧನ (Output Device)
D
ಸ್ಮೃತಿ ಸಾಧನ (Memory Device)
Question 4 Explanation: 
ನಿರ್ಗತ ಸಾಧನ (Output Device)
Question 5

5. 1 ಬೈಟ್ ಎಂದರೆ _____________

A
4 ಬಿಟ್ಸ್
B
16 ಬಿಟ್ಸ್
C
2 ಬಿಟ್ಸ್
D
8 ಬಿಟ್ಸ್
Question 5 Explanation: 
8 ಬಿಟ್ಸ್
Question 6

6. ಇದು ಒಂದು ಒತ್ತು ಮುದ್ರಕ (non impact Printer) ಅಲ್ಲ

A
ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್
B
ಡಾಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್
C
ಚೈನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್
D
ಡ್ರಮ್ ಪ್ರಿಂಟರ್
Question 6 Explanation: 
ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್
Question 7

7. CRT ಯ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

A
ಕಾರ್ಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್
B
ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೌಂಡ್ ಟ್ಯೂಬ್
C
ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್
D
ಕಾರ್ಬನ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್
Question 7 Explanation: 
ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ರೇ ಟ್ಯೂಬ್
Question 8

8. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣ ಘಟಕ (CPU) ಇದು/ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

A
ಅಂಕಗಣಿತ ತಾರ್ಕಿಕ ಘಟಕ (ALU)
B
ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಘಟಕ (CU)
C
ಅ ಮತ್ತು ಆ ಎರಡು
D
ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Question 8 Explanation: 
ಅ ಮತ್ತು ಆ ಎರಡು
Question 9

9. VDU ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ

A
ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್
B
ವಿಜ್ಯುವಲೀ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ಡ ಯೂನಿಟ್
C
ವಿಜ್ಯುವಲೀ ಡಿಸಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್
D
ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸ್ಡ ಯೂನಿಟ್
Question 9 Explanation: 
ವಿಜ್ಯುವಲೀ ಡಿಸಪ್ಲೇ ಯೂನಿಟ್
Question 10

10. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸಾಧನ ಬೇಕು

A
ಮಾನಿಟರ್
B
ಮಾಡೆಮ್
C
ಕೀಲಿಮಣೆ
D
ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Question 10 Explanation: 
ಮಾಡೆಮ್
There are 10 questions to complete.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

14 Responses to “ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ವಿಜ್ 18”

 1. Ramesh says:

  I like karunaadu exam

 2. Rajesh says:

  Comment

 3. Virupaksha hugar says:

  I liked this

 4. S A BAGAWAN says:

  SIR 7TH ONE IS WRONG SIR
  CRT = CATHODE RAY TUBE

 5. Beerappa says:

  Good

 6. Manjunatha As says:

  Comment

 7. mahboob bagban says:

  good

 8. sukumuni says:

  Thanks

 9. Dhananjaya m says:

  Crt. Cathod re tuebe

 10. prakash yadav says:

  thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.