ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು-ಡಿಸೆಂಬರ್, 2016

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ–> ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು-ಡಿಸೆಂಬರ್, 2016

8 Responses to “ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು-ಡಿಸೆಂಬರ್, 2016”

 1. krishna says:

  Thanks sir….

 2. PRASHANT Sanadi says:

  Tank you sir

 3. Basavaraj kadur says:

  Basavaraj kadur
  District Haveri
  Taluk Hirekerur
  At gangaikoppa
  Post medur

 4. Shivashankar says:

  good

 5. Praveen says:

  Thank u, wen u ll update Jan C A?

 6. Sidram says:

  Thanks so much sir/mam

 7. Bhimshi says:

  Very good work sir,Thanks a lot :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.