ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2_2 ಫಲಿತಾಂಶ

Leaderboard: ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2_2

maximum of 100 points
Pos. Name Entered on Points Result
Table is loading
No data available

5 Responses to “ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2_2 ಫಲಿತಾಂಶ”

 1. nayak says:

  Comment

 2. Krishna P Kanagi says:

  Sir namma result gottalila

 3. malligay says:

  Sir edethra yalla yojanegaligu questionmadi edu thumba anukulavagede

 4. puttappa akkur says:

  Puttappa akkur

 5. Hareesha K S says:

  Sir matte mock test naditha ilva tilisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.