ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2 Solved Paper

ದಿನಾಂಕ 29/12/2016, ಗುರುವಾರದಂದು ನಡೆದ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2 ಉಚಿತ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ.

ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

8 Responses to “ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಪೇಪರ್-2 Solved Paper”

 1. krishna says:

  K…thanks sir…

 2. surekha says:

  Weakly 2 test kodi

 3. VIDYA SAGAR says:

  thanks anna!!

 4. Namadev k b says:

  Weekly 2 time exam Kodi sir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.