ಗ್ರಾ ಪಂ ಅ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಕ್ವಿಜ್-15

ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಆಧಾರಿತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷ ತಾಣವಾಗಿರುವ ಕರುನಾಡು ಎಗ್ಸಾಂ ತಂಡ ಪಿಡಿಓ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಂದಿನಿಂದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುಸುತ್ತಿದೆ.

ಗ್ರಾ ಪಂ ಅ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಕ್ವಿಜ್-15

Question 1

1.ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಬ್ಬ ‘ಒಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್’ ರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಒಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್ ರನ್ನು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ?

A
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು
B
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ
C
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ
D
ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಯೋಜನೆಗಳೂ
Question 1 Explanation: 
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ
Question 2

2.ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮದನ್ವಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಲೋಕನೌಕರರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

A
ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು
B
ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
C
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
D
ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು
Question 2 Explanation: 
ಗ್ರಾಮ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು
Question 3

3.ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಜನವಸತಿ ಸಭೆ, ವಾರ್ಡ್ ಸಭೆ, ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೋರಂ ಇಲ್ಲದ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಬಹುದಾಗಿದೆ?

A
5 ಬಾರಿ
B
3 ಬಾರಿ
C
1 ಬಾರಿ
D
ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ
Question 3 Explanation: 
1 ಬಾರಿ
Question 4

4.ಸದ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ದಿನಗೂಲಿ ಎಷ್ಟು?

A
ಪುರುಷರಿಗೆ ರೂ. 250, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರೂ. 225
B
ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರೂ. 204
C
ಪುರುಷರಿಗೆ ರೂ. 224, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರೂ. 204
D
ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರೂ. 224
Question 4 Explanation: 
ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರೂ. 224
Question 5

5.ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

A

ಉದ್ಯೋಗ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕೂಲಿಗಾರನೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

B

ಉದ್ಯೋಗ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕೂಲಿಗಾರನೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

C

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಿರಬೇಕು

D
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ
Question 5 Explanation: 
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ
Question 6

6. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಜಮಾಬಂದಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿಸಬೇಕು?

A
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
B
ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ
C
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
D
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲರೂ
Question 6 Explanation: 
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ
Question 7

7. ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳು ಯಾವುವು?

(1) ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷ ಕಾಯಕ

(2) ಪಂಚತಂತ್ರ

(3) ಕಾವೇರಿ

(4) ಈ-ಪಾವತಿ

(5) ಈ-ಸ್ವತ್ತು

A
1, 2, 4, 5
B
2, 3, 5
C
1, 3, 4, 5
D
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ
Question 7 Explanation: 
1, 2, 4, 5
Question 8

8. ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1993ರ ಪ್ರಕರಣ 267 ರ ಅಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತಾನು ವಿಧಿಸಿ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳ ನಿವ್ವಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎಷ್ಟನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ?

A
4 ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ
B
5 ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ
C
3 ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ
D
6 ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ
Question 8 Explanation: 
3 ನೇ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ
Question 9

9. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ (2) (ಇ) ಅನ್ವಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೆಂದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು/ವು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ?

A
ಸಾಮಗ್ರಿ/ಸರಕುಗಳ ಖರೀದಿ
B
ಸೇವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು (ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳು)
C
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು
D
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ
Question 9 Explanation: 
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ
Question 10
10. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1999 ರ ಪ್ರಕರಣ 4 (ಇ) ಅನ್ವಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಾವಾಗ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ?
A
2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ/ಪಡೆಯುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ
B
1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ
C
1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ/ಪಡೆಯುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ
D
5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಕಿರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ
Question 10 Explanation: 
1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ/ಪಡೆಯುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ
There are 10 questions to complete.

 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನೀಲಿ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

43 Responses to “ಗ್ರಾ ಪಂ ಅ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್-1 ಕ್ವಿಜ್-15”

 1. MAHABOOB ALI B says:

  Thanku sir

 2. Manjunatha s says:

  Super questions sir

 3. Nagaraj says:

  Nice sir

 4. Praveen Palabavi says:

  well sir

 5. krishna says:

  Thanks….sir..

 6. raju says:

  8 question wrong

 7. shridhar Desai says:

  Thanks sir….

 8. Manju says:

  Sir 8th question he answer option A

 9. sdk says:

  Mysore rajyadalli 1914 ralli stapanegonda sthaliya swayam adhikara samiti adhyaksharu yaru?plz tel me sir

 10. Beerappa says:

  Super. Sir….

 11. hanamantharaya says:

  sir gram panchayat bagge quetion kelta illa niv. dayavittu kalsi

 12. manjuntha says:

  Sir KAS exam bagge swalpa prasne galu kelli sir

 13. Somesh says:

  Sir, actually Now is 4th State Finance commission is going.

 14. manjunatha av says:

  Manjunatha AV

 15. ningaraj b says:

  It is good day to learner

 16. Asif says:

  Hi Sis Quiz Starting innda yallige idde iddu 15th quiz idde allwa??
  please reply

 17. vinod mutagi says:

  Please , make a question paper about 14th finance commission, gram swaraj, gram vikas, MGNREGA,DRINKING WATER AND SANITATION, swachch bharat abhiyan, National rural livelyhood mission, Dina dayal upAdhyaa gram jyoti yojana, Rajiv gandhi yuv chaitanya yojane. and please give a chance to mock exam about these subjects.

 18. Manju puajar says:

  8questions ans A correct.

 19. sharanu santu says:

  super sir thank u

 20. RAMAKRUSHNA says:

  NICE SIR

 21. madhu says:

  8th question ans A

 22. Basavaraju says:

  Thanks

 23. suresh vk says:

  Good questions sir thank you sir….

 24. Shiva Kumar says:

  Super sir thanks

 25. Ravi G Get says:

  Hankasu aayog Rong answer plz currect it sir

 26. SHASHI says:

  4th state finance commission is going on sir

 27. chandru says:

  sir good qusin

 28. Chandru says:

  Really super questions sir

 29. H m hugar says:

  Thanks sir

 30. ASHA shetty says:

  How many marks you scored in Pdo exam ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *